Farmanews.com

Notas de Prensa  

Otras. 08 de marzo de 2012

El consum excessiu d’embotits augmenta els reingressos hospitalaris en pacients amb MPOC

Investigadors de CREAL confirmen que un consum elevat de carns curades augmenta el risc d’ingressar per problemes respiratoris en pacients amb Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC).
● A més de reduir el consum de carns curades, altres accions individuals, com ara deixar de fumar o la pràctica d´activitat física de forma regular, poden ser rellevants per reduir el risc d´aguditzacions de la MPOC

Barcelona, 8 de març de 2012- Les persones que pateixen Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) que mengen més d’un tall d’embotit al dia són més propensos a patir un empitjorament de la seva malaltia, el que pot provocar el seu reingrés a l´hospital, tal i com afirma un estudi realitzat pel CREAL (Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental).

Els resultats, publicats a l’European Respiratory Journal, mostren un augment del risc d’ingressar per agudització dels símptomes respiratoris en els pacients que consumeixen més quantitat habitual de carns curades (més de 20 g. al dia, cada dia). Aquests efectes negatius podrien ser produïts pels nitrits que s’afegeixen a les carns curades com a conservants i agents antibacterians. Els nitrits produeixen espècies reactives de nitrogen que danyen els teixits dels pulmons. Investigacions anteriors havien demostrat un vincle entre el consum de carns curades i el risc de desenvolupar MPOC, però aquest estudi és el primer que mostra els efectes del consum de carn curada en la progressió de la malaltia. 

En el marc de l’estudi PAC-MPOC (Caracterització Fenotípica i Evolució de la  MPOC), finançat per La Marató de TV3 de l’any 2004, els investigadors van treballar amb 274 pacients de Catalunya, Balears i País Basc des del seu primer ingrés a l´hospital i els van seguir al llarg d’uns 2 anys per obtenir dades dels seus ingressos hospitalaris. 

La Dra. Judith Garcia-Aymerich, autora principal de l’estudi i investigadora del CREAL, afirma: "Creiem que l´adhesió a les guies alimentàries actuals, que recomanen una ingesta moderada o ocasional de les carns curades, serà suficient per evitar aquest excés de risc. Per sobre d´aquesta mesura, altres accions individuals, com ara deixar de fumar o la pràctica d´activitat física de forma regular, poden ser més rellevants per reduir el risc d´agudització de la MPOC".

Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC)

La MPOC és una malaltia que es caracteritza per una dificultat del pas de l’aire pels bronquis. Està causada, principalment, pel fum del tabac i produeix com símptomes principals una sensació d’ofec (que augmenta amb els anys), tos i expectoració. De vegades aquests símptomes empitjoren de manera aguda com a conseqüència d’infeccions en els pulmons o alts nivells de contaminació de l´aire, i poden arribar a requerir ingrés a l’hospital.

Aquesta malaltia estroba entre les cinc principals causes de mortalitat de tot el món, sent la responsable de la mort de tres milions de persones al món cada any. La MPOC arriba a afectar la meitat dels fumadors al llarg de la seva vida.

A Espanya s´estima que moren més de 18.000 persones a l´any per aquesta malaltia, sent la cinquena causa de mort en homes (60 morts per cada 100.000 habitants) i la setena en dones (17 morts per cada 100.000 habitants). No obstant això, aquestes xifres augmenten any rere any a Espanya, degut a que el nostre país se situa al capdavant d´Europa en tabaquisme en adolescents i ocupa els primers llocs del món en tabaquisme associat a la dona.

Article de referència: Cured meats consumption increases risk of readmission in COPD patients. European Respiratory Journal. DOI:10.1183/09031936.00116911. Web CREAL: www.creal.cat.

______________________________________________________________________

El consumo excesivo de embutidos aumenta los reingresos hospitalarios en pacientes con EPOC


● Investigadores de CREAL confirman que un consumo elevado de carnes curadas aumenta el riesgo de ingresar por problemas respiratorios en pacientes con Enfermedad Obstructiva Pulmonar Crónica (EPOC).

● Además de reducir el consumo de carnes curadas, otras acciones individuales, como dejar de fumar o la práctica de actividad física de forma regular, pueden ser relevantes para reducir el riesgo de agudizaciones de la EPOC. 

Barcelona, ​​8 de marzo de 2012- Las personas que sufren Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) que comen más de un corte de embutido al día son más propensos a sufrir un empeoramiento de su enfermedad, lo que puede provocar su reingreso en el hospital, tal y como afirma un estudio realizado por el CREAL (Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental).

Los resultados, publicados en el European Respiratory Journal, muestran un aumento del riesgo de ingresar por agudización de los síntomas respiratorios en los pacientes que consumen más cantidad habitual de carnes curadas (más de 20 gramos al día, cada día). Estos efectos negativos podrían ser producidos por los nitritos que se añaden a las carnes curadas como conservantes y agentes antibacterianos. Los nitritos producen especies reactivas de nitrógeno que dañan los tejidos de los pulmones. Investigaciones anteriores habían demostrado un vínculo entre el consumo de carnes curadas y el riesgo de desarrollar EPOC, pero este estudio es el primero que muestra los efectos del consumo de carne curada en la progresión de la enfermedad

En el marco del estudio PAC-EPOC (Caracterización Fenotípica y Evolución de la EPOC), financiado por La Marató de TV3 del 2004, los investigadores trabajaron con 274 pacientes de Cataluña, Baleares y País Vasco desde su primer ingreso en el hospital y les siguieron a lo largo de de 2 años para obtener datos de sus ingresos hospitalarios. 

La Dra. Judith Garcia-Aymerich, autora principal del estudio e investigadora del CREAL, afirma: "Creemos que la adhesión a las guías alimentarias actuales, que recomiendan una ingesta moderada u ocasional de las carnes curadas, será suficiente para evitar este exceso de riesgo. Por encima de esta medida, otras acciones individuales, tales como dejar de fumar o la práctica de actividad física de forma regular, pueden ser más relevantes para reducir el riesgo de agudización de la EPOC".


Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

La EPOC es una enfermedad que se caracteriza por una dificultad del paso del aire por los bronquios. Está causada, principalmente, por el humo del tabaco y produce como síntomas principales una sensación de ahogo (que aumenta con los años), tos y expectoración. A veces estos síntomas empeoran de forma aguda como consecuencia de infecciones en los pulmones o altos niveles de contaminación del aire, y pueden llegar a requerir ingreso en el hospital. 

Esta enfermedad se encuentra entre las cinco principales causas de mortalidad de todo el mundo, siendo la responsable de la muerte de tres millones de personas en el mundo cada año. La EPOC llega a afectar a la mitad de los fumadores a lo largo de su vida. 

En España se estima que mueren más de 18.000 personas al año por esta enfermedad, siendo la quinta causa de muerte en hombres (60 muertes por cada 100.000 habitantes) y la séptima en mujeres (17 muertes por cada 100.000 habitantes). Sin embargo, estas cifras aumentan año tras año en España, debido a que nuestro país se sitúa a la cabeza de Europa en tabaquismo en adolescentes y ocupa los primeros puestos del mundo en tabaquismo asociado a la mujer.

Subir  

Subir notas de prensa y convocatorias

Próximas convocatorias   

No hay próximas convocatorias
Ver todas

Especialidades  

Busca notas de prensa por especialidad médica o enfermedad.Ver todas

Archivo  

Busca notas de prensa por su fecha de edición.

  Selecciona el año


Copyright © 2020, Farmavet, S.L. Todos los derechos reservados.