Farmanews.com

Notas de Prensa  

16 de junio de 2008

El Consorci destina prop de 30.000 euros a la recerca sanitària

La Fundació Assaig per a la recerca sanitària del Consorci Sanitari Integral ha lliurat aquest matí els seus guardons anuals, que sumen 28.800 euros destinats a la investigació en l´entorn sanitari i que s´han repartit entre 10 premis i 4 ajuts a la investigació per a projectes de recerca.

La Fundació Assaig, que enguany celebra el seu desè aniversari, porta tots aquests anys fomentat iniciatives i activitats orientades essencialment a la investigació i la docència en el camp de la sanitat, i promogudes en l?àmbit del Consorci Sanitari Integral.

Els premiats han estat els següents:

Ajuts a projectes de recerca (10a convocatòria):

Títol del projecte: Psoriasi i síndrome metabòlica: eficàcia dels canvis de l?estil de vida en subjectes amb psoriasi i síndrome metabòlica. Investigador principal: Dra. Mercè Albareda Riera, metge adjunt del Servei d?Endocrinologia, Hospital Dos de Maig.

Títol del projecte: Estudio de la prevalencia de malnutrición en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en nuestro ámbito geográfico. Investigador principal: Dra. Elena Miguel Campos, metge adjunt del Servei de Pneumologia, Hospital Dos de Maig.

Ajuts a projectes de recerca sanitària en Atenció Primària (3a convocatòria):

· Títol del projecte: Assaig clínic aleatori per avaluar l?efectivitat d?una intervenció d?exercici físic supervisat en pacients hipertensos de 60 a 74 anys. UESCAV. Investigador principal: Dra. Susana Pérez Zamora, metge adjunt, ABS Gaudí.

· Títol del projecte: Aplicació de models multinivell en l?estudi de la variabilitat de la taxa de derivació a especialistes. Investigador principal: Dra. Alba Aguado Jodar, metge adjunt, direcció d?Atenció Primària.

Premis científics DR. JOAN BALLESTER I PERIS (10a convocatòria):

Millor treball científic publicat durant els anys 2006-2007:

Hernández del Rey R, Martín-Baranera M, Sobrino J, Gorostidi M, Vinyoles E, Sierra C, Segura J, Coca A, Ruilope LM; Spanish Society of Hypertension Ambulatory Blood Pressure Monitoring Registry Investigators. Reproducibility of the circadian blood pressure pattern in 24-h versus 48-h recordings: Spanish Ambulatory Blood Pressure Monitoring Registry. J. Hypertens. 2007 Dec;25 (12):2406-2412.
Accèssits a treballs científics publicats durant els anys 2006-2007:

Martín-Baranera M, Sánchez-Ferrín P, Armario P y el Grupo del estudio Geriatric HTA. Prevalencia de hipertensión arterial en ancianos ingresados en centros sociosanitarios y residencias españoles. Estudio Geriatric HTA. Med Clin (Barc). 2006;127:681-687.

Monteis J, Martín-Baranera M, Soler N, Vilaró J, Moya C, Martínez F, Riu M, Puig C, Riba A, Navarro G, Espinagosa A, Carrasco-Gómez G, Castells X, Peiró S. Impacto de una intervención de autoevaluación clínica sobre la adecuación de la estancia hospitalaria. Gac Sanit. 2007 Jul-Ag;21(4):290-297.

Santiveri C, Espinalt M, Díaz-Carrasco FX, Marín A, Miguel E, Jones PW. Evaluation of male COPD patients' health status by proxies. Respiratory Medicine 2007 101, 439-445.

Vila Ll, Castell C, Wengrovicz S, De Lara N, Casamitjana R. Estudio de la yoduria en la población adulta de Cataluña. Med Clin (Barc) 2006; 127 (19): 730-733.

Premi a la millor comunicació oral o pòster presentat durant els anys 2006-2007

González S, Martí I, Ruíz M, Morales MA, Lluis J, Pueyo JM. Prediction of surgery outcome in elderly patients: use of inflammation markers. 7º World Congress on Trauma, Shock, Inflammation and Sepsis, TSIS 2007. Münich, March 2007.

Accèssits a comunicacions orals o pòsters presentats durant els anys 2006-2007

Albareda M, Sánchez L, González J, Vernet A, Mestrón A, Viguera J, Vila L. Resultados de la aplicación de un programa de diabetes y tabaco en sujetos fumadores con diabetes. XX Congreso de la Sociedad Española de Arteriosclerosis. Valencia, junio 2007.

Cardona X, Sastre F, Martín-Baranera M, Olona N. Psychiatric diagnoses and fibromyalgia: who takes care of these patients? 15th European Congress of Psychiatry. Madrid, March 2007.

Fontecha BJ, Betancor E, Casanova T, Santiago JM, Olona N, Sánchez Ferrín P. Factores pronósticos de mortalidad en media estancia. 49º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Palma de Mallorca, junio 2007.

Vernet A, Olona N, Padilla C, Albareda M, Lecha M, Mestrón A, Viguera J, Vila LL. Risk of ineffective therapeutic plan management among a diabetic population admitted to hospital for different reasons. Therapeutic Patient Education 2006/3rd International DAWN Summit. Florence, April 2006.

Pel que fa a la convocatòria d?ajuts a la realització del doctorat en atenció primària, enguany no s?ha presentat cap candidat.

L?acte de lliurament de premis i ajuts ha tingut lloc avui a l?auditori Garcia Tornel de l?Hospital Dos de Maig i ha comptat amb la directora de la Fundació Assaig, Dra. Montserrat Martín Baranera, que ha exposat totes les activitats dutes a terme en el darrer exercici per la Fundació. També hi ha hagut 5 ponències sobre les publicacions premiades en els primers deu anys de la Fundació Assaig, amb un breu resum de les corresponents línies de recerca, a càrrec dels diferents investigadors del Consorci Sanitari Integral.

La Fundació Assaig per a la recerca sanitària forma part del Consorci Sanitari Integral, un ens públic participat pel Servei Català de la Salut, l?Institut Català de la Salut, els ajuntaments de Sant Joan Despí i l?Hospitalet de Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Creu Roja.

Subir  

Subir notas de prensa y convocatorias

Próximas convocatorias   

No hay próximas convocatorias
Ver todas

Especialidades  

Busca notas de prensa por especialidad médica o enfermedad.Ver todas

Archivo  

Busca notas de prensa por su fecha de edición.

  Selecciona el año


Copyright © 2020, Farmavet, S.L. Todos los derechos reservados.